تاریخچه از روش های گرمایش در محیط گلخانه


تاریخچه سیستم های تامین گرمایش در گلخانه ها

گلخانه‌های قدیمی معمولادر جهت خورشید ساخته می‌شد تا امکان بهره مندی از گرمایش تابشی خورشید فراهم گردد.بخش ابتدایی سازه سالنهای گلخانه از جنس شیشه بود. امواج مادون قرمز منتج از تابش خورشید از این شیشه ها عبور مینمود و با برخورد به دیوار ساخته شده در پشت این شیشه ها، موجب گرم شدن دیوار و خاک می‌شد. پس از غروب خورشید و با سرد شدن محیط، این دیوار گرمای خود را به گلخانه منتقل و موجب گرم شدن محیط می‌شد. در سالهای بعد سالنهای گلخانه مجهز به یک پوشش عایق روی شیشه گردید که این امر باعث جلوگیری از خروج گرما و اتلاف آن میشد. پس از مقرون به استفاده شدن شیشه جهت پوشش گلخانه ها استفاده از شیشه گسترش یافت. امروزه کماکان علیرغم توسعه و پیشرفت در ساخت سازه های گلخانه ها و اهمیت به حداقل رساندن اتلاف انرژی، تامین گرمایش با  روش‌های سنتی و قدیم مانند سیستم دیگ بخار و همچنین هیترهای هواگرم (جریان همرفتی) تجهیز میگردند.

تامین گرمایش گلخانه با استفاده از موتورخانه مرکزی

تامین گرمایش گلخانه ها با استفاده از موتورخانه مرکزی و دیگهای بخار، یکی از گران‌ترین روش‌های تامین گرمایش در گلخانه ها میباشد . بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اولیه و مصرف بالای انرژی، این روش،  به جهت چندکاره بودن و توزیع حرارت در بسیاری از گلخانه ها استفاده شده است.تامین گرمایش در این روش و حرکت گرما به سمت سقف گلخانه و تجمع آن زیر سقف گلخانه، موجب میگردد  تا برف روی سقف ماندگار نباشد.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند هزینه‌های سرمایه اولیه، نگهداری و مصارف بالای انرژی، نسبت به مزایای آن قابل توجیه است.

تامین گرمایش گلخانه با استفاده از یونیت هیتر

برخی از کارشناسان و صاحبان گلخانه به جهتبرخی از موارد از جمله عدم آشنایی با سیستم های گرمایش نوین و استباط اشتباه از هزینه‌های اولیه یونیت هیترها و نصب ساده تر و اندازه کوچک آنها، گلخانه های خود را با یونیت هیتر تجهیز مینمایند. یونیت هیترها یکنواختی حرارتی در سطح گلخانه را ایجاد نکرده و غالبا در ابتدا یا انتهای سالن گلخانه قرار می‌گیرند. یونیت هیترها جهت تامین گرمایش گلخانه، هوای گرم را از طریق وزش باد گرم، حرارت را به سطح گلخانه پرتابمینمایند. در این روش به جهت وجود جریان هوا، دمای سطح گیاهان پایین‌ آمده که این امر موجب تبخیر رطوبت گیاهان میگردد. در این روش به جهت سبک بودن هوای گرم، حرارت به سمت بالای سالن حرکت و تجمع گرمایی بالایی را در زیر سقف سالن شاهد هستیم.به همین دلیل، دمای هوا در وسط سالن از میانه‌های سالن گلخانه گرم‌تر می باشد.

در این روش عدم یکنواختی گرمایش در گلخانه ایجاد نشده و کماکان انتهای سالن سردتر از ابتدای سالن میباشد. همچنین کنالهای توزیع حرارت ضمن از بین بردن زیبایی و اشغال فضا، هزینه های اولیه سرمایه گذاری را افزایش میدهد.

همچنین این لوله‌های پلاستیکی توزیع حرارت در این روش موجب سایه انداختن روی گیاهان شده  به‌طوری که نور کمتری به گیاهان در سطح گلخانه را در پی خواهد داشت.

استفاده از یونیت هیترها در تامین گرمایش هوای گلخانه ها، موجب میگردد تا هوای گرم درزیر سقف گلخانه ها گرم‌تر از دمای پایین آن باشد. در این سیستم‌ها، هیتر ابتدا هوا را گرم نموده و در ادامه هوای گرم به گیاهان می‌رسد. در این روش تامبن گرمایش، دمای خاک و گیاهان و همچنین زمین، از دمای هوا بیشتر نخواهد شد.

جهت ایجاد یکنواختی دما در سطح گلخانه، میتوان نسبت به قرار دادن یونیت هیتر ها بر روی زمین و جانمایی لوله‌های دمنده در زیر میزهای گیاهان در حال رشد اقدام نمود. با این روش، توزیع گرما در سطح گلخانه بیشتر شده و یکنواختی بهبود میابد. اما مسیر تردد گرفته شده و از رفت‌وآمد در گلخانه جلوگیری میشود.

در روش تامین گرمایش با استفاده از یونیت هیترها و هدایت گرما از پایین به بالا، احتمال بروز بیماری در گیاهان افزایش میابد.

تامین گرمایش گلخانه ها با هیترهای شعله مستقیم

هیترهای شعله مستقیم گاز سوز،  با بهره مندی از ایجاد شعله، به صورت مستقیم هوای داخل گلخانه را گرم مینماید. یکی از مزایایهیترهای شعله مستقیم، ایجاد حجم زیادی از Co2 یا همان دی اکسید کربن‌ است.هیترهای شعله مستقیمبسیار کوچک بوده و هزینه نصب، راه اندازی و جابه‌جایی آنها بسیار ناچیز میباشد.

یکی از مهمترین معایب هیترهای شعله مستقیم، وارد شدن انبوهی از محصولات احتراق به داخل سالن گلخانه میباشد.محصولات احتراق شعله تنهاCo2  نبوده و عناصر دیگری مانند ‌مونواکسید کربن نیز خواهد بود. این در حالی است که افزایش بیش از حد ‌مونواکسید کربن برای گیاهان بسیار مضر میباشد. کنترل شرایط محیطی گلخانه به منظور جلوگیری از احتراق ناقص بسیار مهم و هزینه بر است.

در مناطقی که برودت هوا زیاد است هیترهای شعله مستقیمبرای مدت زیادی میبایست  روشن بمانند. این امر مستلزم آن است تا سنسور Co2 در گلخانه نصب گردد تا میزان منواکسید کربن کنترل شود.

تامین گرمایش گلخانه با استفاده از آب گرم

در این روش یک لوله کوچک روی یک صفحه عایق قرار داده شده و از درون لوله آب داغ عبور داده میشود.این امر موجب میگردد خاک گرم شده و شرایط جهت کاشت و جوانه زدنگیاهان آماده شود. در این روشرطوبت هوا حفظ شده و رشد بذرها تسریع گردد.

معایب تامین گرمایش گلخانه هابا روش های قدیمی و سنتی

  • عدم تامن گرمایش مطلوب ریشه و خاک
  • تجمع حرارت دما در زیر سقف گلخانه
  • هزینه بالای سرویس و نگهداری
  • اشغال نمودن فضای فیزیکی
  • عدم یکنواختی در تامین گرمایش گلخانه
  • جابه جایی گرد و غبار و آلودگی در سطح گلخانه به جهت وجود جریان هوا
  • آلودگی محیط به جهت وجودجریان هوا و معلق نمودن آلودگی از روی خاک و کودهای شیمیایی در هوا
  • مصرف انرژی زیاد
  • کاهش محسوس دما در کناره های سازه گلخانه