توربولاتور دستگاه گرماتاب

توربولاتور گرماتاب

در درون لوله های گرماتاب از توربولاتورهای مارپیچ به منظور ایجاد اغتشاش و عدم خروج شعله با سرعت بالا استفاده میشود. جنس ورق توربولاتور استیل بوده و مدت زمان طولانی میتواند درون لوله های گرماتاب، وجود شعله و دمای بالا را تحمل نماید.

در دستگاه گرماتاب با نزدیک شدن به انتهای لوله و فن مکنده میزان دمای سطح لوله کم میشود. جهت افزایش میزان انتقال حرارت از توربولاتورهایی به شکل مارپیچ استفاده میشود. در هنگام مونتاژ گرماتاب، این توربولاتورها درون قسمتهایی از لوله قرار داده میشود. این توربوالتورها با افزایش سطح تماس شعله و لوله، میزان حرارت را در سطح لوله افزایش میدهد.