اعلام آمادگی جهت راه اندازی دستگاه های گرماتاب

_

مشتری گرامی

خواهشمند است جهت راه اندازی دستگاه های گرمایش تابشی  گرماتاب های نصب شده، فرم زیر را تکمیل و به این نمایندگی ارسال نمایید.

عملیات راه اندازی پس از دریافت فرم در اسرع وقت و پس از انجام هماهنگی ، توسط کارشناسان فنی انجام می گیرد.

راه اندازی گرماتاب