رفلکتور هیتر گرماتاب

در بالای لوله های تابشی گرماتاب از صفحات براق منعکس کننده امواج تابشی استفاده میگردد. جنس این ورقها استیل براق با کیفیت بوده و شکل آنها به صورت ذوزنقه میباشد. وظیفه رفلکتور منتشر نمودن امواج تابشی و ایجاد چتر حرارتی میباشد. استفاده از رفلکتور با جنس متفرقه و بی کیفیت میزان تولید گرما را به صورت چشمگیری کاهش میدهد. جهت خرید رفلکتور اصلی گرماتاب و اخذ قیمت با شماره های سایت در تماس باشید.

رفلکتورها سطح بسیار صیقلی و براقی داشته و تشعشعی یا تابشی که از سطح لوله به سمت بالا ایجاد و صادر میشود را به سمت پایین و نقاط نزدیک به کف و اجسام منعکس میکند. میزان تبادل حرارتی بین لوله و هوای اطراف آن از طریق جابجایی طبیعی، حداقل بوده و انتقال امواج تابشی به صورت موثر و بهینه ایجاد میگردد. ورقهای رفلکتور به گونه ای طراحی شده اند که به میزان 4 سانتی متر همپوشانی داشته و بر اثر انبساط ایجاد شده در دستکاه فاصله ای بین رفلکتورها وجود ندارد. در انتهای رفلکتور یک عدد اندکپ نصب میگردد تا از انتقال حرارت جابجایی طبیعی در این نواحی کاسته شود.