رله یا برد الکترونیکی مشعل گرماتاب

کنترل و فرمان تمامی فعالیت‌های دستگاه توسط برد الکترونیکی صورت میگیرد. رله کنترلی، دارای برنامه زمانبندی برای احتراق مشعل میباشد و با توجه به سیگنال‌های مختلف، وظیفه کنترل مراحل راه اندازی، نظارت بر عملکرد مشعل، خاموش شدن آن را بر عهده دارد.

رله مشعل به منظور هماهنگی اجزای اصلی گرماتاب و نحوه فرمان دادن به آنها میباشد. خرابی و نقص فنی رله میتواند سلسله مراتب روشن و خاموش شدن گرماتاب را با مشکلات جدی مواجه نموده و مخاطرات ایمنی به همراه داشته باشد. استفاده از رله غیر اصلی با برنامه نامناسب، میتواند باعث خارج شدن گاز و آسیب های جدی گردد. جهت خرید و اخذ قیمت رله یا برد الکترونیکی گرماتاب با کارشناسان ما در ارتباط باشید.