بخاری تابشی گرماتاب در گلخانه ها

گرماتاب در گلخانه

گرماتاب در گلخانه


یکی از عوامل موثر در رشد گیاهان، ایجاد گرمای مناسب برای آنهاست. طبیعی ترین گرما، گرمای حاصل از تابش – گرماتاب تشعشعی– امواج منتشر شده از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی  گرماتاب گلخانه  در گلخانه ها به مفهوم نزدیک کردن شرایط داخل گلخانه به شرایط محیط طبیعی می باشد.

در این روش دمای خاک بیش از دمای هوا خواهد بود (حدود ۴ الی ۵ درجه سانتی گراد) و این دقیقا بر خلاف سامانه های هوای گرم می باشد. بعضی از گونه های گیاهی واکنش بسیار مثبتی به این نوع گرمایش تابشی – گرمایش سالن گلخانه – نشان می دهند.

بسیاری از گونه های گیاهی از جمله گلها و صیفی جات نمونه هایی هستند که در واکنش به گرمایش تابشی – هیتر گازی – ، افزایش فوق العاده ای در کمیت و کیفیت محصولات نشان می دهند.

برگهای خیس همواره محیط مناسبی برای رشد انواع باکتری ها و ایجاد آلودگی می باشند. افزایش دمای برگهای گیاهان در دستگاههای گرمایش تابشی گرماتاب – هیتر گلخانه – نسبت به سامانه های هوای گرم موجب کاهش تقطیر بیش از حد بر روی برگها می شود و احتمال بروز بیماری های قارچی را کاهش می دهد و نیز از زنگ زدگی بر روی برگها جلوگیری می نماید.

وجود گرادیان دمایی بین سقف و کف گلخانه در سامانه های گرمایشی هوای گرم موجب افزایش تلفات حرارتی و در پی آن افزایش مصرف سوخت گلخانه – هیتر کم مصرف – می شود.

عدم نیاز به چرخش هوا جهت کاهش گرادیان دمایی از دیگر مزایای گرماتاب برای  گرمایش گلخانه ها – بخاری سالن گلخانه – می باشد که افزون بر کاهش مصرف برق پنکه ها، مانع پراکنده شدن حشرات و باکتری های بیماری زا در فضای گلخانه می شود.
سازه ی مخصوص و پوشش نازک و شفاف گلخانه و اتلاف حرارتی زیاد سقف در سامانه های غیر تابشی سبب افزایش هزینه گرمایش سامانه های هوای گرم در گلخانه می شود.

حدود ۶۰ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت، نیاز بسیار کم به انرژی الکتریکی (هر دستگاه کمتر از ۱۰۰ وات) ، امکان منطقه بندی دمایی، بی تأثیر بودن فشار منفی داخل و عدم ایجاد ابر حرارتی در زیر سقف از مهمترین مزایای گرماتاب – گرماتاب لوله ای – در گلخانه ها می باشد.

از مزایای دستگاههای گرمایش تابشی گرماتاب  (هیتر تشعشعی ) برای گرمایش گلخانه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
⦁ نصب سریع و رایگان
⦁ تأمین گرمایش بهینه – گرماتاب تابشی – و مطلوب در گلخانه
⦁ عدم میعان
⦁ کاهش ۵۰ درصدی مصرف گاز
⦁ کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق
⦁ تأمین گرمایش یکنواخت در کل سطح گلخانه
⦁ کاهش آفت گیاهی ناشی از رطوبت سطح گیاه
⦁ عدم اشغال فضای فیزیکی به جهت نصب دستگاههای گرماتاب – گرم کننده تابشی – در زیر سقف
⦁ تنظیم رطوبت هوا

عملکرد دستگاههای گرمایش تابشی

در دستگاههای گرمایش تابشی ، گاز شهری توسط مشعل مخصوص با شعله طویل، درون لوله ای با ضریب تابش زیاد می سوزد. حرارت ایجاد شده به امواج حرارتی مادون قرمز تبدیل شده و به وسیله سطوح منعکس کننده که به شکل ذوزنقه در قسمت بالای دستگاه قرار گرفته، به نقاط مورد نظر می تابد. این امواج بنا بر خاصیت خود در اثر برخورد، به گرما تبدیل شده و گرمایش بسیار مطلوبی نظیر حرارت خورشید در گیاهان ایجاد می نماید.