گرماتاب در سالن های صنعتی 

تام لوکوموتیو آریا

جاده مخصوص کرج

_
_

متروی تهران 

تهران 

_
_

گروه خودروسازی بهمن

جاده مخصوص کرج

_
_

تعمیرگاه مرکزی رنو

جاده مخصوص کرج

_
_

سازمان فنی و حرفه ای

کرج

_
_

آرمان صنعت فجر

کرج

_
_

شرکت متحد پویش

تهران- شمس آباد

_
_

شرکت متحد پویش

تهران- شمس آباد

_
_

پروفیل سازان آژینه

کرج

_
_

شرکت مپنا ژنراتور پارس

کرج

_
_

شرکت پولاد پویش

تهران- شهرک صنعتی پرند

_
_

شرکت الکتروژن

اتوبان آزادگان

_
_

گروه صنعتی زاگرس

کرج

_
_

گروه صنعتی ماموت

کرج

_
_

گروه صنعتی برنز

کرج

_
_

شرکت شیشه سازان جام ایمن

کرج

_
_
پولاد پویش

شرکت پولاد پویش

تهران- پرند

_
_

شرکت جمع سازه

کرج

_
_

صنایع شیمی غفاری

مازندران

_
_

شرکت الکتروژن

اتوبان آزادگان

_
_

شرکت نوبافت

گرمدره- کرج

_
_

شرکت بانی نو

شهرک صنعتی سپهر کرج

_
_

شرکت آذران چوب البرز

کرج

_
_

شرکت سرد آفرین آریا

کرج

_
_