شیلنگ های دستگاه گرماتاب

شیلنگ گاز گرماتاب

شیلنگ های که شیر گاز را به مشعل هیتر سقفی گرماتاب متصل مینماید میبایست مقاومت بالایی داشته و حتما استاندارد داشته باشد. با توجه به خوردندگی گاز و نصب گرماتاب در محیط های صنعتی و همچنین ارتفاع نصب و عدم دسترسی به آنها حتما میبایست از شیلنگهای اصلی و استاندارد استفاده نمود. خرید شیلنگ اصلی گرماتاب را با ثبت در خواست خرید در سایت و یا تماس با کارشناسان ما را انجام دهید.