نکات اساسی و مهم در نگهداری مه پاش های خانگی و رستوران


در این مقاله به  نکاتی مهم و کاربردی در خصوص نحوه نگهداری سیستم‌ مه ‌پاش خانگی خواهیم پرداخت. 

امیدواریم با توجه به نکات این مقاله بتوانیم افزایش طول عمر دستگاه مه پاش در برابر خرابی های احتمالی و نحوه استفاده موثر تر از آنها را داشته باشیم.

 نحوه نگهداری شیلنگ مه پاش رستوران و خانگی

در صورت بدون آب بودن شلنگ ها از قرار گرفتن آنها به صورت مداوم در زیر نور خورشید جلوگیری نماییم

  • در صورت سرد بودن دمای محیط و احتمال یخ زدگی، از پوشش مناسب و قرار دادن سر پوش برای شلنگ‌های مه پاش استفاده نمایید. همچنین از موارد گفته شده برای محافظت پمپ ها در برابر یخ زدگی نیز استفاده شود.
  • حتی الامکان از فشار آب در محدوده هفتاد تا نود بار برای پمپ های دستگاه مه پاش استفاده شود. در صورت کمتر بودن این میزان فشار عملکرد سیستم مه پاش کاهش یافته و همچنین در صورت بیشتر بودن این میزان فشار طول عمر مفید اجزای دستگاه مه پاش از جمه شیلنگ و نازل و سایر قطعات کاهش می یابد.

در صورتی که آب منطقه سختی بالایی داشته باشد میبایست از  فیلتر تصفیه آب جهت رسوب زدایی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه مه پاش استفاده نمود. زمان تعویض فیلترهای دستگاه مه پاش به کیفیت و میزان رسوب آب منطقه بستگی داشته به طوری که هر چه میزان سختی آب بیشتر باشد نیاز به تعویض زودتر فیلتر ها می باشد. به طور کلی میانگین تعویض فیلترها در هر شش ماه یک بار پیشنهاد می گردد. در صورت  تعویض نشدن فیلتر ها در زمان مناسب، آب ورودی به پمپ کاهش یافته و در نتیجه ایجاد رسوب در نازلها و پمپ را موجب میگردد.

  • در زمانهای متناوب و موثر نازل های دستگاه مه پاش را به وسیله آچار های مخصوص باز نموده و آنها را در محلول های اسیدی مناسب شست و شو دهید.

برای سیستم های مه پاش صنعتی از شیر های فشار شکن استفاده نمایید زیرا فشار مورد نیاز برای سیستم مه پاش در حدود ۷۰ تا ۹۰ بار بوده در صورتی که پمپ های نصب شده در مه پاش های صنعتی  فشار بسیار بیشتری از میزان گفته شده را ایجاد می نمایند. استفاده از شیر های فشار شکن موجب میگردد فشار آب در زمان خروج از پمپ در محدوده بالا تنظیم شود.

  • نسبت به تعویض دوره ای روغن پمپ اقدام نمایید. به طور میانگین زمان تعویض روغن برای هر دستگاه مه پاش متفاوت میباشد. پیشنهاد می شود در فواصل مناسب، سطح روغن پمپ را بررسی نموده و به میزان روغن بر روی نشان گر و دستورالعملهای استفاده از دستگاه مه پاش توجه نمایید. در صورت مشخص شدن خرابی روغن به سرعت نسبت به تعویض روغن اقدام نمایید. همچنین از روغن با مشخصات درج شده برر روی پمپ سیستم مه پاش استفاده نمایید.

در خاتمه پیشنهاد میگردد از کارشناسان سرماتابان جهت نگهداری و تعمییر سیستم مه پاش استفاده نمایید.

ارسال نظر غیر فعال است