پد سلولزی در ابعاد مختلف

پد سلولزی مدل 6090

یکی از ویژگی های مهم این مدل، تراکم پایین تر در مقایسه با سایر مدلها بوده و در نتیجه افت فشار پایینی دارند. این مدل بیشتر در سامانه های سرمایشی که فن آنها امکان مواجهه با کاهش و افت فشار بالا را ندارند پیشنهاد میشود. امکان عرضه این مدل بر حسب ابعاد مورد نظر مشتری امکان پذیر میباشد. پد سلولزی مدل 6090 ورق‌های موجدار با ارتفاع موج شش میلی متر بر روی هم قرار میگیرند.

ویژگی پد سلولزی مدل 6090

راندمان:  متوسط    افت فشار: مطلوب       قیمت:  در مقایسه با سایر مدلها متوسط میباشد.

  • راندمان: متوسط
  • افت فشار: مطلوب
  • قیمت: در مقایسه با سایر مدلها متوسط میباشد

راندمان پد سلولزی 6090

راندمان تبخیری پد سلولزی مدل 6090 برای ضخامت‌ها و سرعت‌های هوای عبوری مختلف به شرح زیر میباشد. 

گروه محصول سرعت هوا
1 m/s 1.5 m/s 2 m/s 2.5 m/s
100 mm 84 81.5 79 77.5
125 mm 89 87 85 83.5
150 mm 91.5 90 88.5 87.5

mm 6

ـــــــ  جریان هوا ــــــــ