گرماتاب در سالن های ورزشی

گرماتاب صنعتی

گرماتاب صنعتی


کاربرد گرماتاب در سالن های ورزشی

یکی از کاربردهای سامانه های گرماتاب در سالن های ورزشی می باشد. از آنجا که محیط های ورزشی غالبا کاربری موقتی دارند، در صورت استفاده از سامانه موتورخانه مرکزی بایستی در روزهای تعطیل نیز سامانه را روشن نگه داشت؛ چرا که در این سامانه ها نمی توان به محض روشن کردن موتورخانه، گرمای مطلوبی ایجاد نمود. در صورتی که سامانه های گرماتاب- گرماتاب سالن ورزشی–  به واسطه ی اینکه انرژی را به صورت امواج انتقال می نمایند، چند دقیقه پس از روشن نمودن آنها، سالن دارای گرمای مطلوب خواهد شد.

بدین ترتیب عدم نیاز به روشن بودن سامانه های گرماتاب – هیتر گازی-  در ساعات و روزهای تعطیل، صرفه جویی چشم گیری را در مصرف سوخت در مقایسه با سامانه های هوای گرم موجب خواهد شد (دست کم ۵۰ درصد). بایستی توجه داشت این میزان صرفه جویی در مصرف سوخت ، افزون بر صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات حرارتی در ساختمان می باشد.

 به طور کلی سالن های ورزشی به سبب فعالیت بدنی بسیار زیاد ورزشکاران و انبوه تماشاگران نیاز به تهویه و تعویض هوای افزون تری دارند (۱۰۔ ۵ بار در ساعت).

پایین بودن دمای هوا در سامانه های گرماتاب در مقایسه با سامانه های هوای گرم سبب کاهش تلفات ناشی از تعویض هوا در این سالن ها می شود که با افزایش تعداد دفعات تعویض هوا ، درصد کاهش تلفات در گرماتاب در مقایسه با سامانه های هوای گرم به شدت افزایش می یابد ( تا حدود ۸۰ درصد).

برای مشاهده تصاویر گرماتاب در سالن های ورزشی کلیک نمایید

تأمین آسایش گرمایی در دمای هوای پایین تر علاوه بر صرفه جویی و کاهش هزینه های سوخت سبب احساس مطلوب تری در ورزشکاران می گردد. برای مثال در سالن های ژیمناستیک، در سامانه های هوای گرم ورزشکاران در دمای هوای ۱۸ درجه سانتیگراد احساس آسایش گرمایی می کنند، در حالی که گرماتاب – بخاری سالن ورزشی- همین احساس را در دمای هوای ۱۴درجه سانتیگراد برای ورزشکاران مهیا می سازد. هنگامی که ورزشکار با هوای خنک تر همان احساس گرمای مطلوب را داشته باشد، طبیعی است با نشاط بیشتری فعالیت خواهد کرد و اکسیژن بیشتری را نیز دریافت می کند. به علاوه چون در سامانه های گرماتاب – هیتر سالن ورزشی-  نیازی به جابه جایی هوا وجود ندارد، از پراکنده شدن گردو غبار و آلودگی جلوگیری شده و این امر به خصوص در محیط های ورزشی در سلامت محیط تأثیر انکار ناپذیری دارد.

همان گونه که اشاره شده سامانه های گرماتاب – تابشی کم مصرف-  پیش و بیش از هوای سالن، کف سالن و ابزار و تجهیزات موجود و تحت پوشش چتر حرارتی خویش را گرم می کنند، از این رو دمای سطوح مجاور بیش از دمای هوای سالن خواهد بود. در ورزش هایی همچون ژیمناستیک، دوچرخه سواری، وزنه برداری، بدن سازی و ورزش باستانی و … که در آن ورزشکار با تجهیزات مختلفی در ارتباط است یا در کشتی و ورزش های رزمی که بدن ورزشکار بدون پوشش کافی با کف سالن در تماس است گرم بودن کف سالن و تجهیزات موجود، آسایش، ایمنی و عملکرد مطلوب ورزشکار را در پی خواهد داشت.  افزون بر این، همان گونه که در ارتباط با انبارها اشاره شد،  دمای بالاتر سطوح مجاور مانع از تقطیر بخار آب بر روی جداره های سالن و تجهیزات می شود و از ایجاد رطوبت در کف سالن و همچنین زنگ زدگی تجهیزات ورزشی جلوگیری می کند.

فعالیت بدنی افراد حاضر در سالن های ورزشی معمولا در یک سطح قرار ندارد و بسیار با یکدیگر متفاوت است. توان تولیدی ناشی از سوخت و ساز بدن یک ورزشکار در محدوده ی w 1000-500 (بر حسب نوع ورزش) قرار دارد، در حالی که توان تولیدی ناشی از سوخت و ساز بدن تماشاگران که تنها ناظر مسابقات هستند و همچنین سایر ورزشکارانی که در حال فعالیت ورزشی نیستند (مانند افراد ذخیره در جریان مسابقات) حدود w 150-100 می باشد؛ بنابراین جهت ایجاد آسایش دمایی در این دو گروه افراد حاضر در سالن های ورزشی، توان گرمایی و دمای مؤثر متفاوتی مورد نیاز است، تأمین این شرایط در سامانه های هوای گرم تنها از طریق تیغه بندی و جداسازی مناطق مختلف دمایی امکان پذیر است که این روش برای سالن های ورزشی ممکن نیست. ایجاد منطقه بندی گرمایی بدون نیاز به تیغه بندی از ویژگی های برجسته سامانه های گرماتاب  – تابشی لوله ای-  می باشد که به ویژه برای سالن های ورزشی بسیار مناسب است، چرا که می توان تماشاگران را که نیاز به گرمایش بیشتری دارند، تحت چتر حرارتی یک گرماتاب نگه داشت و ورزشکاران را که در جریان فعالیت شدید بدنی هستند، تحت چتر حرارتی گرماتاب – گرمایش تابشی- دیگری به شرایط آسایش دمایی متناسب با میزان فعالیت آنها رساند .

در صورتی که محل نصب گرماتاب – گرمایش تشعشعی-  در اماکن ورزشی، به خصوص ورزش های توپی همچون والیبال، فوتسال و … به گونه ای باشد که احتمال برخورد توپ به لوله ی گرماتاب- گرماتاب تشعشعی-  وجود داشته باشد در چنین مواردی از محافظ مشبکی در زیر گرماتاب – لوله ای کم مصرف- استفاده میکنند که نحوه ی اتصال آن به مجموعه ی دستگاه در شکل های زیر مشاهده می شود.