دستگاه تابشی گرماتاب در کارخانجات

گرماتاب صنعتی

حذف موتورخانه مرکزی

فضای اشغال شده توسط تجهیزات و تأسیسات سامانه های گرمایش هوای گرم ( شامل: موتورخانه، شبکه ی لوله ها و کانال های انتقال هوای گرم و…) (شکل (۴-۱)) به مراتب بیشتر از سامانه های گرمایش تابشی- گرماتاب صنعتی-  می باشد.

ابعاد تجهیزات سامانه های گرمایش تابشی- گرمایش صنعتی-  عموما کوچکتر بوده و از سوی دیگر با نصب آن در سقف یا روی دیوار، فضای مفید و قابل استفاده ی داخل سالن اشغال نخواهد شد. بدیهی است به کارگیری این سامانه تأثیر بسزایی در کاهش هزینه ی لازم برای تخصیص فضای مورد نیاز جهت تأسیسات یاد شده را در پی خواهد داشت. افزون بر این، حذف موتورخانه و تجهیزات آن، نصب و اجرای تاسیسات گرمایشی – گرمایش لوله ای-  سالن را سرعت خواهد بخشید.

از سوی دیگر با حذف موتورخانه ی مرکزی، تلفات حرارتی داخل موتورخانه که حداقل ۵%  مجموع اتلاف حرارتی را شامل می شود، به همراه اتلاف مسیر انتقال سیال واسطه تا سالن (حدود ۱۵ الی ۲۰٪ مجموع اتلاف حرارتی) حذف  

می شود.

سادگی راهبری و نگهداری گرماتاب- گرمایش سالن صنعتی-

سامانه های گرمایش تابشی- گرمایش کم مصرف-  هرچند از فناوری پیشرفته تری نسبت به سامانه های گرمایش هوای گرم بهره می برند، با وجود این ساختار آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار می باشد.

به همین دلیل، تعمیر و نگهداری آن در مقایسه با سامانه گرمایش هوای گرم که شامل تأسیسات حجیم و پیچیده ی بخار و آب، شبکه ی کانال های هوا، لوله ها و … است، بسیار ساده تر است و در نتیجه هزینه ی کمتری را نیز در پی خواهد داشت.

 ساختمان سامانه های گرمایش تابشی- گرمایش کارخانه-  از اجزای بسیار کمتری نسبت به سامانه های گرمایش هوای گرم برخوردار است و تنها بخش متحرک در آنها فن مکنده می باشد؛ به همین لحاظ عملکرد این سامانه ها با فرسودگی کمتری نیز همراه است که این امر طول عمر دستگاه را افزایش می دهد.

 از سوی دیگر در صورت از کار افتادن بخشی از سامانه ی گرمایش تایشی- گرمایش کارگاه- تعمیر یا تعویض قطعات مربوط به آن بخش با هزینه ی کمتری انجام می گیرد.

مستقل بودن سامانه های گرمایش تابشی- هیتر سقفی- نسبت به یکدیگر، هزینه ی نصب و راه اندازی آنها را نیز به طور چشمگیری کاهش می دهد و مدت زمان لازم بدین منظور را به حداقل می رساند.

حفظ سلامت محیط

سامانه های گرمایش حرارت مرکزی به دلیل ضرورت استفاده از شبکه ی کانال های انتقال هوای گرم یا کنوکتورهای فن دار نظیر یونیت هیتر، همواره موجب جابه جایی ذرات ریز معلق در هوا و رشد و پراکندگی موجودات زنده ی میکروسکویی در فضای داخل ساختمان می گردند؛ در حالی که در گرمایش تابشی- هیتر صنعتی-  چنین مشکلی ایجاد نخواهد شد.

ضمن آنکه تولید و توزیع گرمای مورد نیاز در این روش با کمترین میزان تولید صدا صورت می گیرد و نیز مشکل سرعت جریان هوای گرم دریچه های توزیع که در سامانه های حرارت مرکزی امری اجتناب ناپذیر است، منتفی می شود. بدین ترتیب سامانه های گرمایش تابشی- هیتر گازی –  نسبت به سایر سامانه های گرمایشی، هوای سالم تری را تأمین می کنند. این امر به افزایش بهره وری کار کارکنان واحدهای صنعتی و تجاری می انجامد.

حتی صرف نظر از مسأله ی بهره وری انرژی، تأمین گرمایش سالم و حفظ کیفیت هوا – متناسب با استانداردهای مورد نیاز برخی صنایع خاص همچون داروسازی، صنایع غذایی، کارگاههای رنگ،  مرغداری ها و … – ضرورت استفاده از سامانه های گرمایش تابشی- بخاری صنعتی-  متناسب را نشان می دهد.

مستقل بودن هر سامانه

در گرماتاب های تک مشعلی، هر یک از دستگاه های گرمایش تابشی- بخاری فضای بزرگ- به صورت مستقل عمل می کنند. این از یک سو موجب می شود تا نقص احتمالی عملکرد یک واحد تأثیری در عملکرد واحدهای دیگر نداشته باشد و از سوی دیگر تأمین و توزیع انرژی گرمایی بر حسب نیاز و تصمیم مدیران واحدهای صنعتی و تجاری، متناسب با نیاز فصل از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار گردد.

کاهش مشکلات جنبی

در سامانه های گرمایش تایشی- بخاری تشعشعی-  مشکلات متداول مرتبط با تأسیسات جانبی سامانه های گرمایش حرارت مرکزی مانند سختی آب،  یخ زدگی لوله ها،  نشتی لوله ها و کانال ها،  عایق کاری و غیره وجود نداشته و از این نظر نیز خسارتی متوجه سامانه ی گرمایش تابشی- گرم کننده تشعشعی-  نمی شود (مانند ترکیدگی لوله ها و انواع نشتی ها).

کاهش اثرات زیست محیطی

سامانه های گرمایش تابشی- تابشی لوله ای-  به سه دلیل عمده اثرات منفی کمتری روی محیط زیست دارند:

  1. مصرف کمتر سوخت به ازای واحد سطح تحت گرمایش
  2. راندمان احتراق بالاتر نسبت به سایر سامانه ها که منجر به کاهش آلودگی NO،CO و … می گردد.
  3. تخلیه ی هوا و محصولات احتراق با دمای کمتر در جو کرہ زمین که در نتیجه تأثیر کمتری بر افزایش آنترویی کره زمین خواهد داشت.

ارسال نظر غیر فعال است