مرداد ۱۳, ۱۳۹۹

گرماتاب در گلخانه

سیستم گرمایش تابشی – گرماتاب – در گلخانه ها

یکی از عوامل موثر در رشد گیاهان، ایجاد گرمای مناسب برای آنهاست. طبیعی ترین گرما، گرمای حاصل از تابش – گرماتاب تشعشعی– امواج منتشر شده از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی – گرماتاب گلخانه – در گلخانه ها ... ادامه مطلب