15 شهریور 1399

گرماتاب

گرماتاب سقفی گرمایش سوله

تامین گرمایش سوله با ارتفاع بلند و یا فضای باز، نیازمند یک سامانه گرمایشی مناسب است تا با صرف کمترین میزان انرژی، بهترین گرمایش را تامین کند. گرماتاب سقفی یکی از ایده آل ترین دستگاه‌ها برای اینگونه فضاها است. دستگاه ... ادامه مطلب