8 مهر 1399

گرماتاب صنعتی

گرمایش و بخاری کارگاهی

از گرماتاب می توان برای گرمایش کارگاه و به عنوان بخاری کارگاهی استفاده نمود. فضای اشغال شده توسط تجهیزات سامانه‌های گرمایش هوای گرم شامل: موتورخانه، شبکه‌ی لوله‌ها و کانال های انتقال هوای گرم به مراتب بیشتر از گرماتاب است. ابعاد ... ادامه مطلب