24 تیر 1400

بخاری صنعتی

بخاری صنعتی گازی

یکی از روش‌های تامین گرمایش در فضاهای بزرگ مانند سوله‌های صنعتی و ورزشی، استفاده از بخاری صنعتی است. این محصول انواع مختلفی دارد که معروفترین و پر کاربردترین مدل آن، تأمین گرمایش را بر مبنای انتقال حرارت تابشی ایجاد مینماید. ... ادامه مطلب