2 شهریور 1400

هیتر تابشی

هیتر تابشی دستگاهی است که به جهت تامین گرمایش محیط از آن استفاده میشود. این هیترها بر مبنای انتقال حرارت تابشی، گرمایش را به محیط منتشر مینماید. این دستگاه برای تامین گرمایش فضاهای بزرگ با ارتفاع بلند یا محیط‌های باز ... ادامه مطلب