mohammad

گرماتاب در گلخانه

بخاری تابشی گرماتاب در گلخانه ها

یکی از عوامل موثر در رشد گیاهان، ایجاد گرمای مناسب برای آنهاست. طبیعی ترین گرما، گرمای حاصل از تابش – گرماتاب تشعشعی– امواج منتشر شده از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی  گرماتاب گلخانه  در گلخانه ها به مفهوم ... ادامه مطلب

هیتر تابشی گرماتاب در سالنهای صنعتی

در دهه های اخیر کاربرد سامانه های گرمایش تابشی ( هیتر سقفی گرماتاب ) در سالن های با ارتفاع بلند مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این پدیده نو ظهور از ۴ جنبه فنی، اقتصادی، مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط ... ادامه مطلب