مقالات

گرماتاب صنعتی

مقایسه گرمایش تابشی گرماتاب با سامانه های گرمایشی هوای گرم- قسمت اول

در سامانه های گرمایش تابشی برخلاف سامان های گرمایشی هوای گرم، عمده ی تبادل حرارتی با محیط، از طریق تایش صورت می گیرد و این سامانه ها بیش از ۵۰٪ انرژی خود را از طریق تابش با محیط اطراف مبادله ... ادامه مطلب
گرماتاب صنعتی

کاربرد گرماتاب در کارخانجات

حذف موتورخانه مرکزی فضای اشغال شده توسط تجهیزات و تأسیسات سامانه های گرمایش هوای گرم ( شامل: موتورخانه، شبکه ی لوله ها و کانال های انتقال هوای گرم و…) (شکل (۴-۱)) به مراتب بیشتر از سامانه های گرمایش تابشی- گرماتاب ... ادامه مطلب
گرماتاب صنعتی

کاربرد گرماتاب در سالن های ورزشی

کاربرد گرماتاب در سالن های ورزشی یکی از کاربردهای سامانه های گرماتاب – هیتر کم مصرف –  در سالن های ورزشی می باشد. از آنجا که محیط های ورزشی غالبا کاربری موقتی دارند، در صورت استفاده از سامانه موتورخانه مرکزی ... ادامه مطلب
گرماتاب در گلخانه

سیستم گرمایش تابشی – گرماتاب – در گلخانه ها

یکی از عوامل موثر در رشد گیاهان، ایجاد گرمای مناسب برای آنهاست. طبیعی ترین گرما، گرمای حاصل از تابش – گرماتاب تشعشعی– امواج منتشر شده از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی – گرماتاب گلخانه – در گلخانه ها ... ادامه مطلب