گرماتاب در سالن های صنعتی

گرماتاب صنعتی

دستگاه تابشی گرماتاب در کارخانجات

حذف موتورخانه مرکزی فضای اشغال شده توسط تجهیزات و تأسیسات سامانه های گرمایش هوای گرم ( شامل: موتورخانه، شبکه ی لوله ها و کانال های انتقال هوای گرم و…) (شکل (۴-۱)) به مراتب بیشتر از سامانه های گرمایش تابشی- گرماتاب ... ادامه مطلب

هیتر تابشی گرماتاب در سالنهای صنعتی

در دهه های اخیر کاربرد سامانه های گرمایش تابشی ( هیتر سقفی گرماتاب ) در سالن های با ارتفاع بلند مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این پدیده نو ظهور از ۴ جنبه فنی، اقتصادی، مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط ... ادامه مطلب