گرمایش تابشی

گرماتاب در گلخانه

بخاری تابشی گرماتاب در گلخانه ها

یکی از عوامل موثر در رشد گیاهان، ایجاد گرمای مناسب برای آنهاست. طبیعی ترین گرما، گرمای حاصل از تابش – گرماتاب تشعشعی– امواج منتشر شده از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی – گرماتاب گلخانه – در گلخانه ها ... ادامه مطلب

هیتر تابشی گرماتاب در سالنهای صنعتی

در دهه های اخیر کاربرد سامانه های گرمایش تابشی ( هیتر سقفی گرماتاب ) در سالن های با ارتفاع بلند مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این پدیده نو ظهور از ۴ جنبه فنی، اقتصادی، مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط ... ادامه مطلب