گرمایش لوله ای

گرماتاب صنعتی

هیتر سقفی گرماتاب در انبار ها

باز و بسته شدن پی در پی درهای بزرگ انبارها، سوله ها و مبادی ورود و خروج مواد اولیه و کالا به واحدهای صنعتی همواره با نفوذ حجم بسیار زیادی از هوای سرد بیرون به داخل فضای گرم شده توسط ... ادامه مطلب