سرویس و تعمیرات گرماتاب

_

در راستای افزایش طول عمر دستگاههای گرماتاب نصب شده ضروری است در در روز های آغازین فصل پاییز و قبل از شروع فصل سرما، نسبت به سرویس و بازدید های ادواری اقدام گردد. سرویس و تعمیرات گرماتاب در زمان صحیح می تواند افزایش بازده دستگاه را افزایش دهد. همچنین موجب افزایش ایمنی دستگاه های گاز سوز گرماتاب شده و از آسیب های احتمالی به دستگاهها جلوگیری نماید.

بازدید، سرویسها و تعمیرات دوره ای دستگاههای گرماتاب، شامل کنترل شیلنگ فشار قوی گاز، فن، مشعل، رفلکتور، لوله، مسیر برق ورودی، کنترل مسیرهای ورودی ایرسوییچ  و… میباشد.

درصورت وجود ایرادات فنی می توانید اطمینان خاطر داشته باشید تکنسین های با تجربه این نمایندگی در اسرع وقت در محل حاضر شده و نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.

بیشتر بخوانیدبرگشت

لطفا به منظور ثبت درخواست سرویس و تعمیرات گرماتاب، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید تا تکنیسین های فنی در اسرع وقت جهت انجام هماهنگی با شما تماس بگیرند.