نکات ضروری جهت نصب هیتر تابشی گرماتاب

گرماتاب در سالن صنعتی

گرماتاب در سالن صنعتی


هیتر تابشی چیست؟

هیتر کلمه ی انگلیسی به معنای بخاری است (heater). بخاری ها در انواع مدل های مختلف طراحی می شوند که هر یک دارای سازکار مربوط به خود است . گرماتاب یک نوع هیتر تابشی است . در گرماتاب حرارت بالای ایجاد شده در لوله های دستگاه به وسیله یک رفلکتور منعکس شده و بر روی اجسام تابیده می شود و سبب ایجاد گرما می شود.

نکات مهم در نصب دستگاه هیتر تابشی گرماتاب

با توجه به اینکه استقرار دستگاه هیتر تابشی گرماتاب در ارتفاع میباشد ضروری است نسبت به تهیه و تامین بالابر مناسب و ایمن اقدام نمود. بالابر مزبور میبایست شرایطی ایمن جهت دسترسی تکنسین فنی گرماتاب به محل استقرار دستگاههای گرمایش تابشی را فراهم نماید.

بهتر است جهت حفظ ایمنی تکنسین های فنی گرماتاب و همچنین رعایت ضوابط و قوانین مرتبط با ایمنی- بهداشت جهت استقرار گرماتاب هنگام نصب کمربند ایمنی درنظر گرفته شود.

انواع نصب هیتر زاویه دار و یا آویز

نصب گرماتاب در سالنهای صنعتی به دوصورت زاویه دار و یا آویز از سقف نصب و استقرار میابد. در صورتی که سالن صنعتی دارای جرثقیل سقفی باشد با تامین ساپورتهای مناسب زیر ریل جرثقیل، دستگاهها گرماتاب به صورت زاویه دار نصب میگردد

نصب زاویه دار دستگاه گرماتاب بصورت زاویه دار در زیر ریل جرثقیل میبایست به گونه ای باشد تا در هنگام کار با جرثقیل با تنظیم استوپر از برخورد جرثقیل با دستگاههای گرماتاب جلوگیری شود.

مشخصات گرماتاب

در صورتی که ارتفاع جرثقیل پایین باشد و مابین سقف سالن صنعتی و جرثقیل فضای کافی وجود داشته باشد. میتوان در صورت تایید کارشناس فنی گرماتاب، دستگاه بصورت آویز از سقف هم نصب شود.

موارد مهم در جهت تعیین ارتفاع هیتر تابشی

جهت تعیین ارتفاع استقرار هیتر تابشی گرماتاب در سالنها و فضاهای بسته، برای هر مدل بخاری سقفی گرماتاب، به کاتالوگ فنی دستگاه مراجعه شود.  

فاصله جسم تا لوله آتشخوار بخاری تشعشعی گرماتاب میبایست منطبق با کاتالوگ فنی دستگاه بوده تا  ایمنی دستگاه گاز سوز گرماتاب تامین گردد.

فاصله بالای هیتر تابشی گرماتاب تا جسم یا سقف و همچنین طرفین دستگاه میبایست طبق موارد مندرج در کاتالوگ فنی گرماتاب صورت پذیرد.

مشخصات گرماتاب

جهت تعیین ارتفاع استقرار هیتر تابشی در در فضاهای باز و یا فضاهای نزدیک درب ورودی سالنها، بهتر است. طبق نظر کارشناس فنی اقدام نمود. در شرایط مزبور ارتفاع نصب پایین تر از ارتفاع مجاز نصب دستگاه ها در فضاها و سالنهای بسته میباشد.

در پروژه هایی که تامین گرمایش به صورت موضعی و فقط جهت تامین گرمایش بخشی از سالن مدنظر باشد. میبایست ارتفاع استقرار هیتر تشعشعی گرماتاب طبق نظر کارشناس فنی گرماتاب صورت پذیرد.

در پروژه هایی که تامین گرمایش به صورت موضعی و فقط جهت تامین گرمایش بخشی از سالن مدنظر باشد. میبایست محل مورد نظر به دقت و درستی توسط مشتری به کارشناسان فنی گرماتاب منتقل گردد تا از دوباره کاری نصب هیتر تابشی گرماتاب جلوگیری به عمل آید.

در هنگام نصب هیتر تابشی به صورت زاویه دار میبایست نسبت به تهیه و تامین ساپورتهای نگهدارنده اقدام نمود. جهت رعایت فواصل ساپورتها و نحوه تامین و ساخت آن، ضروری است به قسمت منوی خدمات فنی همین سایت مراجعه نمایید.

هیتر های تابشی گرماتاب مدل۲۲ و ۳۵ و ۴۰ کیلووات از دو نقطه با زنجیر به محلهای مورد نظر مستقر میگردند.

گرماتاب

هیتر های تابشی گرماتاب مدل ۵۰ و ۶۵ کیلووات از سه  نقطه با زنجیر به محلهای مورد نظر مستقر میگردند.

گرماتاب

موارد مهم در سالن های ورزشی

در سالن های ورزشی با توجه به اینکه بدن ورزشکاران در اثر فعالیت و تحرک بالا،  تولید گرما میکند بهتر است دستگاه ها بر روی سکوی تماشاگران نصب گردد. البته نحوه استقرار و چیدمان بخاری تابشی گرماتاب در این سالنها نهایتا میبایست توسط کارشناس فنی گرماتاب نهایی گردد.ضمناً در سالنهای ورزشی جهت جلوگیری از برخورد توپ به دستگاه، نصب توری محافظ گرماتاب ضروری میباشد.

هیتر تابشی ذز سالن ورزشی
حفاظ هیتر تابشی

محصولات احتراق و استفاده از دودکش

در سالنهای ورزشی، گلخانه و کلیه فضاهای بسته که در آنها تهویه طبیعی وجود نداشته و میزان اکسیژن موجود در هوا از اهمیت بالایی برخوردار است. نصب لوله های ورودی اکسیژن به مشعل و خروجی فن جهت تخلیه نمودن محصولات احتراق از محیط ضروری و الزامی میباشد.

دودکش هیتر تابشی
  • در سالنهای تعمیرگاهی میبایست از قرار دادن مستقیم دستگاه گرمایش تابشی در بالای جک و بالابر ماشین ها خودداری گردد.
  • در گلخانه ها و مرغداری بهتر است برای گسترده تر شدن و توزیع مناسب حرارت از استقرار رفلکتورهای کوچک در سمت لوله اتشخوار استفاده نمود.

جهت استفاده از هیتر گرماتاب در کاربری خشک کن و کوره های رنگ و محیط های کوچک میبایست مشعل و فن دستگاه گرماتاب در  بیرون محیط خشک کن نصب گردد.

09124884905 (تماس سریع با کلیک)