بخاری صنعتی گرماتاب و گاز رسانی آن

گرماتاب

بخاری صنعتی

گرمایش سالن های صنعتی بزرگ از اهمیت بسیار مهمی برخودار است. روش های مختلفی برای گرمایش در گذشته تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است که هر کدام دارای معایب و مزایای است. گرماتاب که با نام بخاری صنعتی نیز در کشور ما شناخته می شود عملکرد بسیار مناسبی در جهت گرمایش سالن های صنعتی دارد.

نصب بخاری صنعتی گرماتاب در کارخانجات بزرگ کشور

سیستم های گرمایشی تابشی با توجه به عملکردی که دارند بهترین انتخاب در جهت گرمایش سالن های صنعتی با ارتفاع سه متر و بالاتر می باشند. بخاری صنعتی گرماتاب به موتور خانه مرکزی نیازی ندارد و این موضوع هزینه های گزاف نگهداری از موتور خانه را حذف کرده است.

دستکاه گرماتاب تامین کننده گرمایش بسیاری از سالن های کارخانجات صنعتی کشور بوده است. از مکان های که گرماتاب در آن نصب شده است می توان به شرکت ماموت ، ایران خودرو ، سایپا ، کرمان موتور ، گروه مپنا اشاره کرد.

مشاهده گالری تصاویر بخاری صنعتی گرماتاب در کارخانجات کشور

لوله کشی گاز در سامانه های گرماتاب

برای لوله کشی گاز بخاری صنعتی  بایستی با رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران توسط پیمانکاران دارای صلاحیت انجام گیرد. انتخاب قطر لوله ی مناسب طبق جداول منتشر شده توسط شرکت ملی گاز ایران باید صوت گیرد. همچنین نصب رگولاتور با تبدیل فشار و ظرفیت متناسب با مصرف کل دستگاههای نصب شده ضروری می باشد.

این موضوع نقش به سزایی در راندمان مطلوب و کار کرد منظم دستگاه ها دارد. در ادامه جهت آشنایی بیشتر، مراحل طراحی لوله کشی گاز و انتخاب رگولاتور مناسب جهت کارخانه ای – به عنوان مثال – آورده شده است (شکل ۲-۱).

مفروضات و اطلاعات نمونه پروژه

 ابعاد کارخانه: ۶×۲۴× ۴۸ (منطقه ی آب وهوایی سرد)

تعداد بخاری های صنعتی نصب شده: ۸ دستگاه مدل (AR35 UT)

میزان مصرف گاز هر دستگاه با توجه به جدول (۲-۲) با فشار psi 0/25 معادل m۳/hr  3/3 می باشد، بنابراین مصرف کل دستگاه ها خواهد بود:

۳/۳*۸ =۲۶/۴ m۳/hr (با فشار psi 0/25)

انتخاب تجهیزات مناسب بر مبنای میزان مصرف گاز سالن

  1.   رگولاتور : حداقل ظرفیت رگولاتور مورد نیاز با در نظر گرفتن ضریب اطمینان، m۳/hr) ۳۰) با فشار خروجی psi 0/25 است.
  2.  لوله کشی: با فرض اینکه رگولاتور در قسمت ضلع جنوبی سالن واقع گردیده باشد، لوله کشی مطابق شکل (۲-۱) انجام می شود. نصب یک عدد شیر قطع سریع (قابل دسترس) جهت باز و بسته نمودن خط اصلی و همچنین نصب یک عدد شیر گاز در کنار مشعل، هم اندازه با قطر لوله ی انشعاب، جهت تغذیه و اتصال به لوله شلنگ مخصوص هر دستگاه ضروری است.

نکات قابل توجه:

۱) نصب یک عدد فشارسنج (۰ تا ۵۰ میلی بار) با شیر قطع و وصل مربوطه بعد از شیر قطع اصلی جهت کنترل فشار و تنظیم رگولاتور بسیار مفید است.

 ۲) نصب شیر تغذیه هر دستگاه بایستی مطابق شکل (۲-۱) انجام شود.

 ۳) تعیین اندازه ی قطر لوله:

 اندازه ی قطر لوله گاز تغذیه سامانه های گرماتاب ( بخاری صنعتی ) – بایستی بر اساس جداول لوله کشی با افت فشار مجاز منتشر شده توسط شرکت ملی گاز ایران بر اساس فشار ۱۷۸ میلی متر ستون آب (psi 0/25 )محاسبه گردد؛ روند انتخاب قطر لوله ها برای این سالن به شرح زیر است: ابتدا فاصله دورترین گرماتاب نصب شده در سالن تا رگولاتور را اندازه می گیریم؛ این فاصله مطابق شکل (۲-۱) برابر است با مجموع پاره خط های FG,EF,DE,CD,BC,AB

۱۲+۱۲+۱۲+۱۲+۱۲+۱۲+۵=۵۵ m

اکنون برای پیدا کردن قطر قسمت های مختلف خط، در ستون اول جدول (۲-۳) سطر مربوط به عدد ۵۵ را در نظر میگیریم و از نقطه A شروع می کنیم : (چنانچه عدد به دست آمده مربوط به دورترین نقطه ی مصرف کننده منطبق با اعداد جدول نباشد،  اولین عدد بزرگتر را انتخاب می کنیم) مصرف گاز در این نقطه برابر است با: m۳/ hr 3/3 ؛ بنابراین در همان سطر، اولین عدد بزرگتر از ۳ / ۳ را که عدد ۳ / ۹ می باشد، انتخاب می کنیم و اندازه ی قطر لوله را که در بالای ستون مربوط به۳/۹ نوشته شده، می خوانیم، بنابراین قطر لوله قطعه ی(AB) “1 انتخاب می شود.

قطعه ی BC بایستی مصرف گاز دو دستگاه گرماتاب ( بخاری صنعتی ) هرکدام به ظرفیت m3/hr  3/3 معادل m3/hr 6/6 را تأمین نماید، بنابراین به طریق فوق قطر لوله (BC)، ¼ ۱  انتخاب می شود. با ادامه این روند قطر لوله های CD ، DE ، EF و FG به ترتیب ½ ۱، ۲، ۲ ، ½ ۲، انتخاب می شود.

طراحی و اجرای لوله کشی گاز بخاری صنعتی باید توسط مجریان مورد تأیید شرکت های گاز منطقه ای مربوطه انجام گردد. این کارشنایان متخصص نسبت به موارد یاد شده فوق، اطلاع و اشراف کامل دارند.

گاز رسانی بخاری صنعتی
مشخصات
شکل (۲-۳)  ظرفیت لوله های گاز

حداکثر ظرفیت لوله های سخت به متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۱۷۸ میلی متر ستون آب و افت فشار ۱۲/۷ ستون آب و چگالی ۰/۶۵

قطری اسمی لوله