رله گرماتاب

رله یا برد الکترونیکی مشعل گرماتاب

کنترل و فرمان تمامی فعالیت‌های دستگاه توسط برد الکترونیکی صورت میگیرد. رله کنترلی، دارای برنامه زمانبندی برای احتراق مشعل میباشد و با توجه به سیگنال‌های مختلف، وظیفه کنترل مراحل راه اندازی، نظارت بر عملکرد مشعل، خاموش شدن آن را بر عهده دارد.

رله مشعل به منظور هماهنگی اجزای اصلی گرماتاب و نحوه فرمان دادن به آنها میباشد. خرابی و نقص فنی رله میتواند سلسله مراتب روشن و خاموش شدن گرماتاب را با مشکلات جدی مواجه نموده و مخاطرات ایمنی به همراه داشته باشد. استفاده از رله غیر اصلی با برنامه نامناسب، میتواند باعث خارج شدن گاز و آسیب های جدی گردد. جهت خرید و اخذ قیمت رله یا برد الکترونیکی گرماتاب با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

جدول عیب یابی رله یا برد الکترونیکی گرماتاب
رنگ چراغ کنترلرتوضیحات
در زمان اتصال برق چراغ قرمز روشن و فن شروع به کار می کند.
در صورت صحت عملکرد فن و ایرسوییچ چراغ سبز نیز روشن می گردد.
بعد از گذشت زمان لازم جرقه زن عمل کرده تا شعله تشکیل شود. در صورت تشخیص شعله چراغ آبی نیز روشن خواهد شد.
راهنمای بروز خطاهای احتمالی در رله یا برد الکترونیکی گرماتاب
خطارنگ چراغ کنترلگرتوضیحاترفع عیبشرح خطا
خطای ایرسوییچبررسی اتصالات-تنظیم و یا تعویض ایرسوییچتیغه های پلاتین ایرسوییچ قبل از شروع به کار فن وصل شده است
خطای شیربرقیبررسی اتصالات و خود شیر برقی-تعویض بردبه هر دلیلی قبل از فرمان کنترلر ، شیر برقی فعال شده است
خطای ایرسوییچبررسی فن- بررسی ایرسوییچ- تعویض ایرسوییچبه هر دلیلی بعد از استارت فن ایرسوییچ عمل نکرده است.
خطای اتصال کوتاه یونبررسی سیم یون- بررسی و یا تعویض مجموعه یونبه هر علتی میله یون به ارت یا بدنه اتصال پیدا کرده است
خطای شعلهبررسی سیم یون- بررسی و تعویض مجموعه یون-آلودگی میله یون- بررسی فشار گاز ورودیبه هر دلیلی شعله تشکیل نشود و یا پایدار باقی نمی ماند.