پد سلولزی مدل 5090

پد سلولزی 5090 دارای تراکم متوسط میباشد. از اینرو بین راندمان تبخیر و افت فشارتوازن برقرار مینماید. این پد راندمان تبخیر مطلوب داشته و دارای افت فشار مناسبی میباشد. از این پد در بسیاری از موارد مرتبط با سامانه های سرمایشی استفاده میشود. امکان ارائه این پد در ابعاد مورد نیاز مشتری وجود دارد. در این نوع مدل ورق‌های موجدار سلولزی با ارتفاع موج پنج میلی متر بر روی هم قرار میگیرند.

ویژگی پد سلولزی مدل 5090

راندمان تبخیر: مطلوب     افت فشار: متوسط       قیمت:  قیمت این مدل مطلوب میباشد

  • راندمان تبخیر: مطلوب
  • افت فشار: متوسط
  • قیمت: قیمت این مدل مطلوب میباشد.

راندمان پد سلولزی 5090

راندمان تبخیر پد سلولزی مدل 5090 برای ضخامت‌ها و سرعت‌های هوای عبوری مختلف به شرح زیر میباشد. 

 

ضخامتسرعت هوا
1m/s1.5 m/s2 m/s2.5 m/s
75 mm817875.573
100 mm89878583
125 mm93.592.59189.5

mm 5

ـــــــ  جریان هوا ــــــــ