پد سللولزی 50 در 90

پد سلولزی مدل 7090

این مـدل پد سلولزی بیشتر در گلخانه ها و مرغداری ها استفاده میشود. به طوری که این پد در داخل فریم های پد قرار گرفته و به صورت جداگانه با مجموعه سیستم آبرسانی شامل مخزن، پمپ و لوله و همچنین فن و هواکش تهویه تهویه (فن و هواکش) مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل بر حسب نیاز مشتری در ابعاد مختلف عرضه میگردد. در این مدل پد سلولزی ورق‌های موجدار سلولزی با ارتفاع موج 7 میلی متر بر روی هم قرار میگیرند.

ویژگی پد سلولزی مدل 7090

راندمان: کم     افت فشار: پایین      در مقایسه با سایر مدلها کمتر میباشد.

  • راندمان: کم
  • افت فشار: پایین
  • قیمت: در مقایسه با سایر مدلها کمتر میباشد.

راندمان پد سلولزی 7090

راندمان تبخیری پد سلولزی مدل 7090 برای ضخامت‌ها و سرعت‌های هوای عبوری مختلف به شرح زیر میباشد. 

 

ضخامت سرعت هوا
1m/s 1.5 m/s 2 m/s 2.5 m/s
100 mm 73.5 70 67.5 66
150 mm 83 80 78 76.5
200 mm 90 88 86 84.5

mm 4

ـــــــ  جریان هوا ــــــــ