سیستم های گرمایش تابشی:

سیستم های گرمایش تابشی با نام تجاری گرماتاب، با رعایت استانداردهای بین المللی واستاندار های  ایران تولید و عرضه می گردند. محصولات این شرکت در زمینه عمومی، صنعتی، گلخانه ای، مرغداری و ورزشی کاربرد گسترده ای دارند.

سامانه های گرمایش تابشی (گرماتاب) این امکان را به کارفرما می دهند تا مناطقی از سالن را که گرمایش آن مورد نظر می باشد، انتخاب نمایند. بنابراین مدیران این واحدها می توانند با مشخص نمودن ایستگاه های کاری کارکنان در سالن، فقط گرمایش این مناطق را تأمین نمایند؛ در حالی که در سامانه های هوای گرم ایجاد گرمایش منطقه ای بدون تیغه بندی سالن به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد. در سالن های بزرگ که از فناوری پیشرفته ی خودکار و ربوتیک استفاده شده است و نیروی انسانی شاغل در آن اندک است، حتی ممکن است با نصب یک دستگاه گرماتاب، گرمایش کارکنان و اپراتورها تأمین گردد.

شرح محصول بخاری تابشی

گرماتاب مدلUT با توان زیاد تابش مناسب برای گرمایش سالن هایی با سقف بلند می باشد  و این امکان را میدهد تا فقط قسمتهای مورد نیاز سالن را به صورت موضعی گرم کرد که این خود باعث صرفه جویی زیاد در مصرف سوخت شده و هزینه اولیه سیستم گرمایش کارخانه یا سالن های صنعتی را نیز پایین می آورد اما در بخاری های هوای گرم، گرمای تولید شده زیر سقف سالن متمرکز می گردد و به علت نصب در زمین باعث تجمع کارکنان در اطراف بخاری می شود.

مزایای سیستم های گرمایش تابشی ( گرماتاب ):

  • عدم نیاز به موتورخانه مرکزی و کاهش هزینه نگهداری
  • گرمایش قسمت مورد نیاز از یک سالن بزرگ
  • جلوگیری از چرخش هوا و حفظ سلامت محیط
  • نصب سریع و رایگان
  • عدم دخالت هوا برای گرمایش
  • کاهش گرادیان دمایی بین کف و سقف سالن
  • احساس مطلوب و آسایش گرمایی یکسان با دمای طراحی پایینتر
  • مستقل بودن هر سامانه
  • گرمایش سریع سالن پس از روشن کردن سیستم

 

 

گرماتاب