قطعات دستگاه گرماتاب

گاورنر استابلایزر گاز گرماتاب

بخاری گرماتاب با فشار گاز خانگی معادل 17/8  میلی بار کار میکند. قبل از ورود گاز و اتصال شیلنگ گاز به مشعل گرماتاب، میبایست با نصب یک گاورنر یا استابلایزر گازی از تامین این میزان فشار اطمینان حاصل نمود. جهت خرید گاورنر گرماتاب با شماره 09020903666 تماس بگیرید.