گرمایش و سرمایش گلخانه

تاریخچه از روش های گرمایش در محیط گلخانه

تاریخچه سیستم های تامین گرمایش در گلخانه ها گلخانه‌های قدیمی معمولادر جهت خورشید ساخته می‌شد تا امکان بهره مندی از گرمایش تابشی خورشید فراهم گردد.بخش ابتدایی سازه سالنهای گلخانه از جنس شیشه بود. امواج مادون قرمز منتج از تابش خورشید ... ادامه مطلب
دما گلخانه

تامین گرمایش گلخانه با گرماتاب

در حال حاضر تامین گرمایش در گلخانه ها با استفاده از هیتر تابشی گرماتاب گسترش روز افزون یافته است. دستگاههای گرمایش تابشی گرماتاب با مصرف گاز شهری، حرارت را از طریق امواج مادون قرمز به سطح گیاه منتقل میکند. لوله ... ادامه مطلب
مه-پاش-گلخانه

مه پاش گلخانه

دستگاه مه پاش یکی از متداول ترین سیستم ها جهت تامین رطوبت و کاهش دما در گلخانه ها میباشد. از عملکرد مطلوب دستگاه مه پاش در گلخانه ها، می توان رطوبت و دمای مورد  نیاز این سالنها را تأمین نمود. ... ادامه مطلب
گرماتاب در گلخانه

بخاری تابشی گرماتاب در گلخانه ها

یکی از عوامل موثر در رشد گیاهان، ایجاد گرمای مناسب برای آنهاست. طبیعی ترین گرما، گرمای حاصل از تابش – گرماتاب تشعشعی– امواج منتشر شده از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی  گرماتاب گلخانه  در گلخانه ها به مفهوم ... ادامه مطلب