گرمایش و سرمایش گلخانه

تاریخچه از روش های گرمایش در محیط گلخانه

تاریخچه سیستم های تامین گرمایش در گلخانه ها گلخانه‌های قدیمی معمولادر جهت خورشید ساخته می‌شد تا امکان بهره مندی از گرمایش تابشی خورشید فراهم گردد.بخش ابتدایی سازه سالنهای گلخانه از جنس شیشه بود. امواج مادون قرمز منتج از تابش خورشید ... ادامه مطلب
مه-پاش-گلخانه

مه پاش گلخانه

دستگاه مه پاش یکی از متداول ترین سیستم ها جهت تامین رطوبت و کاهش دما در گلخانه ها میباشد. از عملکرد مطلوب دستگاه مه پاش در گلخانه ها، می توان رطوبت و دمای مورد  نیاز این سالنها را تأمین نمود. ... ادامه مطلب