خدمات پس از فروش

تعمیرات و سرویس گرماتاب

ضروری است قبل از شروع فصل سرما، نسبت به انجام سرویس و بازدید های دوره ای از دستگاههای گرمایش تابشی گرماتاب اقدام گردد. این امر میتواند نسبت به افزایش بازدهی و ایمنی دستگاه های گاز سوز شده و از آسیب های احتمالی به دستگاهها جلوگیری نماید.

بازدید، سرویس‌ها و تعمیرات دوره ای دستگاه‌های گرماتاب، مشتمل بر کنترل شیلنگ ورودی گاز به مشعل، عملکرد فن ، بازدید کلیه قطعات مشعل ، بازدید لوله ها ،کنترل صحت مسیر برق ورودی، کنترل مسیرهای ورودی ایرسوییچ  و غیره میباشد.

حضور تکنسین های با تجربه ما در محل مشتریان این اطمینان را ایجاد مینمایند که کلیه اقدامات تعمیر و سرویس گرماتاب توسط افراد ذی صلاح و آموزش دیده انجام شده و در صورت نیاز به تعویض قطعات، صرفا از قطعات شرکتی و اصلی استفاده میگردد

جهت مشاوره در خصوص تعمیرات گرماتاب با این شماره در ارتباط باشید ۰۹۰۲۰۹۰۳۶۶۶.

لطفا به منظور ثبت درخواست سرویس و تعمیرات گرماتاب، به صفحه خدمات فنی سایت مراجعه و فرم مندرج در بخش سرویس و تعمیرات گرماتاب را تکمیل و ارسال نمایید. اطمینان داشته باشید کارشناسان ما در اولین فرصت زمانی جهت انجام هماهنگی های لازم با شما تماس خواهند گرفت.

تعمیر گرماتاب