فرم اعلام آمادگی برای نصب

پس از اتمام عملیات نصب لازم است جهت انجام لوله کشی گاز و کابل کشی برق دستگاه ها طبق استاندارد شرکت ملی گاز و همچنین راهنمایی جزییات نصب (فرم زیر) اقدام گردد.