گرماتاب گازی و مصرف گاز آن

گرماتاب گازی

گرماتاب گازی

میزان مصرف دستگاه‌های گرماتاب به نسبت سایر سیستم های گرمایشی بسیار بهینه تر می باشد در این مقاله قصد داریم مقایسه‌ی بین دستگاه گرماتاب و سایر سامانه ها در میزان مصرف گاز و برق داشته باشیم.

برای راهنمایی رایگان در جهت خرید دستگاه های گرماتاب می توانید از طریق شماره تماس ۰۹۱۲۳۰۲۱۷۹۱ با ما در ارتباط باشید

میزان مصرف سوخت این دو سامانه با فرض ۸ ساعت کاری در طول روز، ۲۶ روز کار در ماه و ۴ ماه سرد در سال و با فرض اینکه در ساعات غیرکاری (۱۶ ساعت در روز) سامانه‌ی هوای گرم بایستی با ۵۰% ظرفیت روشن باشد، محاسبه می شود. ارزش حرارتی گاز شهری نیز kcal/ m۳ ۸۵۰۰ در نظر گرفته شده است. نتایج این محاسبات همان گونه که در شکل زیر مشاهده می شود، بیانگر بیش از ۷۰٪  صرفه جویی در سوخت مصرفی سامانه های گرماتاب می باشد.

مصرف گاز گرماتاب گازی

ممیزی مصرف برق

مصارف عمده‌ی برق در سامانه‌ی حرارت مرکزی عبارتند از:

  • الکترو موتورهای مشعل ها
  • الکتروموتورهای پمپ های گردش سیال واسطه
  • الکتروموتورهای دستگاه‌های توزیع گرما (یونیت هیترهاء هواسازها و …)
  • برق مصرفی سامانه‌‎ی کنترل خودکار (اتوماتیک) (شیر برقی، دمپر موتور و …)
  • مصارف عمومی برق موتورخانه مرکزی (شامل روشنایی، اگزوزفن و سایر موارد)

این مقاله را نیز بخوانید : بخاری صنعتی

توان الکتریکی مصرفی سامانه‌ی هوای گرم با فرض استفاده از ۱۶ دستگاه یونیت هیتر هر کدام به ظرفیت kcal/hr 4000 و قدرت موتور hp 0/5 و با در نظر گرفتن ۳ دستگاه پمپ سیرکولاسیون در موتورخانه با قدرت kW 5 و توان الکتروموتور kW 3 برای مشعل گازسوز، در مجموع kW ۲۴ خواهد بود (از مصارف پمپ یدکی و برق عمومی صرفنظر می شود) که با در نظر گرفتن مدت زمان کاری ذکرشده در ابتدای بخش، مصرف برقی معادل kWh ۳۹۷۳۶ را در فصل سرما موجب می شود،

در حالی که هر سامانه‌ی گرماتاب گازی فقط kW 0/1 از انرژی الکتریکی استفاده می کند که با در نظر گرفتن ۹ دستگاه گرماتاب به ظرفیت kcal/hr 34400 برای این سالن، مجموع برق مصرفی برای سامانه‌های گرماتاب در فصل سرما kWh 749 خواهد بود.

بدین ترتیب استفاده از گرماتاب حدود ۹۸% صرفه جویی در میزان برق مصرفی بخش گرمایش را به دنبال خواهد داشت. در جدول (۳-۳) میزان مصرف گاز و برق این دو سامانه با یکدیگر مقایسه شده اند.

سامانه‌ی گرماتابسامانه‌ی هوای گرمدرصد کاهش مصرف
میزان مصرف گاز در یک فصل۲۸۴۲۷۱۲۵۷۵۷۷۷
میزان مصرف برق در یک فصل (KWH)۷۴۹۲۹۷۲۶۹۸

جدول (۴-۴) مقایسه‌ی نسبی هزینه‌های سوخت و برق مصرفی در دو سامانه‌ی هوای گرم و گرماتاب

بایستی توجه داشت که مواردی همچون کاهش هزینه های تجهیزات و اجرا، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین هزینه های آب مصرفی در سامانه های هوای گرم نیز بایستی در کاهش هزینه های گرماتاب نسبت به این سامانه ها مدنظر قرار گیرد (جدول ۳-۴).

سامانه گرماتابسامانه هوای گرمدرصد کاهش هزینه
هزینه‌ی طراحی۰۱۰۰۱۰۰
تجهیزات۴۰-۶۰۱۰۰۴۰-۶۰
هزینه اجرا۱۰۱۰۰۹۰
تعمیر و نگهداری۵۱۰۰۹۵
سوخت مصرفی۳۰-۵۰۱۰۰۵۰-۷۰
برق مصرفی۱۰۱۰۰۹۰
آب مصرفی۰۱۰۰۱۰۰

طراحی با سامانه‌های گرماتاب در حال حاضر به صورت رایگان توسط شرکت ایران مشعل انجام می‌شود
جدول (۴-۴) مقایسه‌ی نسبی هزینه‌های سوخت و برق مصرفی در دو سامانه‌ی هوای گرم و گرماتاب

علاوه بر این موارد، موضوعاتی چون عدم تجمع کارگران در کنار بخاری های کارگاهی و افزایش بازدهی کارکنان در فضاهای صنعتی، رشد مطلوب تر طیور در مرغداری ها، تسریع رشد گیاهان در گلخانه ها نیز بر بهره وری سامانه های گرماتاب نسبت به سامانه های هوای گرم خواهد افزود.